Privacy statement

Privacyverklaring

Paul Kinderkleding VOF

paulzeist.com

Slotlaan 296, 3701GW, Zeist

info@paulzeist.com

KVK 24306272

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Privacy?

Paul Zeist neemt je privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij doen heel erg ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Paul Zeist in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.

 

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Persoonsgegevens die je verstrekt via de live chatfunctie;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegegevens over je activiteiten op onze website
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Paul Zeist kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paulzeist.com Wij zullen dan deze informatie onmiddelijk verwijderen.

 

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Paul Zeist verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je onze nieuwsbrief toe te sturen, wanneer je hierom hebt gevraagd;

Indien je jezelf voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van jouw toestemming te sturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij jouw emailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring.

 • Je de mogelijkheid geven om een account op onze website aan te maken;
 • De door jou bestelde producten af te leveren op het juiste adres;
 • Je desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Je gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op je voorkeuren.

Hoelang we gegevens bewaren

Paul Zeist zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waardoor je gegevens worden verzameld. Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval neem dan contact op via info@paulzeist.com

 

5. Verwerking door derden

Geen verkoop!

Paul Zeist verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Paul Zeist blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Betaalmethoden

Paul Zeist maakt gebruik van verschillende betaalmethoden zoals iDeal, Klarna, Visa Mastercard, Paypal, GiroPay, SOFORT Banking en Mister Cash. Betalen via deze methoden is veilig en wordt gedaan over een beveiligde verbinding. De persoonsgegevens die je hier achterlaat worden op een correcte en veilige wijze verwerkt.

Google

Vanwege het gebruik van o.a. Google Analytics & Google ads worden persoonsgegevens ook verwerkt door Google. Meer informatie hoe Google persoongegevens verwerkt lees je hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Klarna

Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.

 

6. In kaart brengen websitebezoek

Cookies

Paul Zeist maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd;

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en dienstverlening via de website optimaliseren.
 • Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen je surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics en META (Facebook).
 • Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder je bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook je surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Wat als je niet van cookies houdt

Je kunt cookies uitschakelen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je hierbij hulp wilt dan mag je altijd contact met ons opnemen. Kijk voor dat je contact met ons opneemt eerst in de helpfunctie van je browser.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Rechten

Je hebt het recht om:

 • Je persoonsgegevens in te zien;
 • Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
 • Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
 • Verwijdering van je gegevens aan te vragen;
 • Je gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
 • Een klacht in te dienen zoals verder beschreven in artikel 8.


Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Paul Zeist hebben, stuur dan een verzoek naar info@paulzeist.com.

Paul Zeist wilt er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy verzoekt Paul Zeist je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Paul Zeist zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

8. Klachtrecht

Interne behandeling

Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Paul Zeist jou graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@paulzeist.com

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Persoonsbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autorieit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Beveiliging van communicatie door SSL-Encryptie

SSL

Om je als website bezoeker te beschermen gebruikt Paul Zeist veilige coderingstechnologieen. Met SSL (Secure Socket Layer) worden je persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kun je er zeker van zijn dat je gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herken je de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze site waar je gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleutelde gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

 

10. Beveiliging en Versie

Wij nemen het echt serieus

Paul Zeist neemt de bescherming van je gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@paulzeist.com